درباره کانکس

نوامبر 1, 2018

کانکس چیست و چه کاربردی دارد؟

کانکس چیست ؟ کانکس به یک بنای قابل حمل کانکس گفته می‌شود در واقع وجه متمایز یک بنای سنتی و کانکس قابلیت حمل کانکس است که […]